Курс по фотография и фотообработка за начинаещи

 

Целта на настоящия курс е да представи фотографския работен процес в неговата цялост – от идеята до крайния резултат. Разбира се, в 20 часа, каквато е продължителността на курса, ще се съсредоточим само в усвояване на базовите познания, необходими за разбирането на процеса на работа като последователност от етапи. Водеща в обучението ще е логиката от общото към частното – за да може да се обхване цялостната идея за работата на един фотограф.

Участниците в курса ще могат да получат основата, необходима на всеки начинаещ любител фотограф, за да стартира успешно своя собствен творчески процес на работа, преминавайки през всички необходими стадии.

Създаването на критично мислене е важен момент върху, който ще обърнем особено внимание по време на обучението.

Необходимо е всеки участник да разполага с фотоапарат и по възможност със статив.

Програма:

I. Фотография

 1. Кратка история на фотографията
 2. Основи, устройство на фотоапарата, режими
 3. Видове обективи – варио, твърди, тилт-шифт. Видове филтри
 4. Бленда, скорост, ISO
 5. Композиция
 6. Светлина – източници, баланс на бялото

II. Практика

 1. Портрет
 2. Градски пейзаж (вечер)
 3. Пейзаж

III. Фотообработка

 1. Запознаване с Фотошоп и Лайтрум – инструменти, работно пространство
 2. Фотообработка на портрет – присети, честотно разделяне
 3. Фотообработка на пейзаж – стакване
 4. Фотообработка на цветовете, цветови схеми
 5. Експорт

Продължителност: 20 учебни часа.

Водещ обучението: д-р Николай Радулов.

Място на провеждане: Панагюрище.

Цена: 250 лв.

Записвания на тел.: 0887 96 49 75 и имейл: nick_raduloff@abv.bg

Или с формата за контакти: